www.b16.com
 
 
您当前的位置: 首页> 公示公告
松江10路临时绕改道的公告

为配合有轨电车T1线新镇街闵申高架桥梁施工,从2018年8月1日起至2019年1月30日上海松江公共交通有限公司经营的松江10路将实施临时绕改道,具体如下:

原走向:自西部工业园区公交站起经思贤路、三新路、荣乐路、民益路、新镇街、闵申路、新飞路、书林路至晨星小区。

调整后走向:自西部工业园区公交站起经思贤路、三新路、荣乐路、民益路、新车公路、书林路、茜浦路、闵申路、新飞路、书林路至晨星小区。

临时撤销站点:新镇街


                                                         上海市www.b16.com

                                                             2018年7月25日