www.b16.com
 
 
您当前的位置: 首页> 公示公告
松江89路实施临时绕改道的公告

为配合九亭镇蒲汇路道路封闭施工,从201867日至20181231日上海松江公共交通有限公司经营的松江89路将实施临时绕改道,具体如下:

现走向:自九亭地铁站起经沪亭路、沪松公路、九亭大街、九新公路、中心路、易富路、沪亭南路、九亭大街、虬泾路、蒲汇路、沪亭路、沪松公路至九亭地铁站。(单向)

调整后走向:自九亭地铁站起经沪亭路、沪松公路、九亭大街、九新公路、中心路、易富路、沪亭南路、九亭大街、虬泾路、沪松公路至九亭地铁站。(单向) 


                                     上海市www.b16.com

                                          201861